Κύκνειο άσμα

με μια εντυπωσιακή στροφή
το λευκό
χίμηξε στον πυθμένα


έπειτα
χάθηκε στο χειμώνα


έμεινε μόνο
ένα πεντάγραμμο
ομόκεντρων κύκλων


λένε,
τα όμορφα τραγούδια
ηχούν πάντα
λίγο πριν το τέλος…

Δεν υπάρχουν σχόλια: