Καλύτερα να κρατάς τον εαυτό σου καθαρό και φωτεινό. 
Είσαι το παράθυρο απ'όπου πρέπει να βλέπεις όλο τον κόσμο.


George Bernand Shaw

Δεν υπάρχουν σχόλια: